De Alphense Bergen is een groot bosgebied tussen Alphen en Chaam. In de voorbije eeuwen lagen hier heidevelden en stuifzanden en het is nu een afwisselend bosgebied. Het parcours slingert door het gebied en zal je regelmatig verrassen. Het is een gemiddeld zwaar trailparcours waar je regelmatig venijnige korte klimmetjes tegenkomt. Je kunt kiezen uit een 8 k, 12,5 km, 21 km of een 25,5 km

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT

Het bosgebied rondom Alphen en Chaam is een geliefd vakantiegebied. Het heeft een uitgebreid netwerk van paden waar je uren over kunt dwalen. Het gebied wordt al sinds de prehistorie bewoond en de Romeinen hadden door Alphen hun ‘ heerbaan’ van Antwerpen naar Nijmegen en Dordrecht en Maastricht aangelegd. Nu is het een rustig Brabants dorp met kleine dorpskern vanwaar de start van de Alphens Bergen Trail zal plaats vinden. Alphen ligt in de driehoek Breda, Tilburg en Baarle Nassau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAAR

Alphense Bergen Trail

Een mooie pittige, uitdagende trailrun over heide en zandpaden. Parcours slingert door het bos en heide gebied tussen Alphen (NB) en Chaam en heeft diverse kleine en zo nu en dan stevige klimmetjes. 

 

Keuze uit 8,2 km, 12,5 km, 21 km of de 25,5 kilometer

Start en finish is op het dorpsplein bij het Gemeenschapshuis  'Den Heuvel' in het historische hart van Alphen(NB)

Maximaal toegelaten aantal deelnemers is 800

Schrijf je nu in!

 

 

 

Historie
 

In de omgeving van Alphen zijn tal van prehistorische vondsten gedaan die duiden op vroege bewoning van deze streek. Deze gaat terug tot 2000 à 3000 jaar v.Chr. De Romeinen legden een heerbaan aan tussen het huidige Antwerpen en Mechelen, via het huidige Alphen naar Nijmegen. Ook was er de Maastrichtse Baan die van Dordrecht liep naar Tongeren en Maastricht.
Het dorp werd voor het eerst vermeld in het Liber Aureus van de Abdij van Echternach, waarin het jaartal 21 mei 709 werd opgetekend. In dat jaar zou de allodiale heer Engelbert uit Alphen aanzienlijke bezittingen aan deze abdij hebben geschonken. Ook zou er in dit jaar een kerk te Alphen zijn gesticht. Uiteindelijk kwam het wereldlijk bestuur aan de Heren van Breda en behoorde Alphen dan ook tot de Baronie van Breda.

 

Tempeliers

Ook lag nabij Alphen, en wel bij het kruispunt van de Romeinse heerbanen de Commanderij van de Tempeliers, Ter Brake. Dit was de enige Commanderij van de Tempeliers in Nederland. Deze Commanderij is waarschijnlijk in 1144 gesticht. Vermoedelijk zijn de Heren van Breda bij deze stichting betrokken geweest. De Tempeliers verwierven diverse goederen in een aantal buurtschappen nabij het huidige Alphen, alsmede in Chaam. In Alphen bezaten ze een molen en het molenrecht. De orde werd echter in 1312 opgeheven, waarna de bezittingen van de Tempeliers in handen van de Johannieter Orde kwamen. Over het lot van de Alphense Tempeliers is niets met zekerheid bekend. Mogelijk zijn ze opgegaan in de Johannieter Orde.
De Commanderij kwam uiteindelijk in particuliere handen en werd in 1698 verbouwd tot boerderij: De Princehoef.

 

Maarten van Rossum, ja die! 

 

In 1542 werd het dorp door de Gelderse troepen van Maarten van Rossum gansch afgebrandt en ook in de daaropvolgende jaren vond plundering, brandschatting en verwoesting plaats.

Tegenwoordig is Alphen een klein dorp dat vooral van de landbouw en het toerisme leeft.

 

1 november 2020